Konsultointi

Lisää virtaa tekemiseen

Ota kokenut vetäjä projektille

Kokenut ja osaava ammattilainen tiimisi tueksi. Autamme määrittämään tekemiseen suunnan ja punaisen langan,  puramme tavoitteet konkretiaksi ja teemme töitä kanssasi kädet savessa. Kokemusta kymmenistä projekteista pienen tai isomman yrityksen järjestelmävalinnasta aina globaaleihin organisaatiomuutoksiin. Vahva HR osaaminen ja tausta pörssiyrityksista pk-sektorille antavat näkemystä johtaa projektia siten, että iso kuva ei unohdu ja suunnittelu on käyttäjälähtöistä.

Selkeä suunta strategiaan tai muutokseen

Autamme johtoryhmää kirkastamaan ja konkretisoimaan strategiaa ihmisten ja osaamisten kannalta. Kehittämisen projekteissa ennakoiva, ketterä ja ajantasainen muutosjohtaminen varmistaa suunniteltujen hyötyjen toteutumisen. Muutos on jatkuvaa ja vaatii sitkeää sekä säännöllistä viestintää. Fasilitoimme testatuin työkaluin ja autamme osallistamaan sidosryhmiä, jotta toimeenpano tai muutos onnistuu.

Talent management – konsepteista käytäntöön

Rakennetaan yhdessä teille sopiva toimintatapa talentin tunnistamiseen ja kehittämiseen. Hyödynnetään kunkin vahvuuksia ja kiihdytetään kasvua. Ihmisiin liittyvät keskustelut ovat yksi tärkeimmistä yrityskulttuuria luovista työkaluista. Hyödynnä niiden potentiaali ja vältä turhat karikot.

Sido oppiminen osaksi liiketoimintaa ja arjen työtä

Strategia ilman ihmisiä ja tarvittavaa osaamista ei toteudu. Autamme tunnistamaan ja määrittelemään tärkeimmät osaamiset. Suunnittelemme käyttäjälähtöisiä, mutta liiketoimintaan tiukasti sidottuja kehitysohjelmia ja autamme toteutuksessa.

Referenssejä

“Projektien lopputulokset ovat olleet erinomaisia ja ne ovat auttaneet liiketoimintaa kasvun polulla. Yhteistyömme on ollut sujuvaa ja tuloksellista. Konsulttina sekä valmentajana Tuomi on huippuammattilainen ja hänen kanssaan on ilo tehdä yhteistyötä."

Tämä on CSS:llä piilotettu

”Olen tehnyt yhteistyötä Jatkojohdon Tuomin kanssa jo vuosien ajan. Hän on yrityksen tarpeen mukaan tullut auttamaan sisäistä tiimiäni erilaisissa henkilöstöjohtamisen tilanteissa ja kehityshankkeissa.

Viimeksi hän on toiminut apunamme talentin ja johtamisen kehittämiseen liittyvissä hankkeissa. Ensin Tuomi oli mukana miettimässä uudenlaisen oppimiskulttuurin viitekehystä ja talentin kehittämiseen strategiaa. Tämän jälkeen hän auttoi meitä suunnittelemaan ja käynnistämään kansainvälistä johtamisohjelmaa sekä mentorointia.

Vuonna 2021 Tuomi on yhdessä sisäisen tiimin kanssa rakentanut uusien arvojemme mukaan rakennettua johtamisen konseptia ja mallia.

Aiemmin olemme tehneet yhteistyötä monenlaisissa projekteissa: HR palvelumallin ja osaamisten kehittämisessä ja rekrytoinnin ulkoistusprojektissa. Hän on myös sijaistanut sisäistä henkilöä HR tiimin vetäjänä.

Projektien lopputulokset ovat olleet erinomaisia  ja ne ovat auttaneet liiketoimintaa kasvun polulla. Yhteistyömme on ollut sujuvaa ja tuloksellista. Konsulttina sekä valmentajana Tuomi on huippuammattilainen ja hänen kanssaan on ilo tehdä yhteistyötä.”

Tarja Kaipio 

VP, Human Resources

Jatkojohto on auttanut lukuisia yrityksiä Talent toimintatapojen kehittämisessä ja selkeyttämisessä. Ohessa erään asiakkaan kuvaus projektista. Lisää referenssejä pyydettäessä.

“Tuomi ja Katja auttoivat meitä uudistamaan talentin johtamisen toimintatapamme. Halusimme tehdä talent-prosessin, joka lähtisi liiketoiminnan tarpeista, tukisi yrityskulttuuria ja joka samalla sitouttaisi koko henkilöstöämme kehittymään. 

 Projekti alkoi sillä, että kirkastimme johdon tahtotilan ja selvitimme esimiesten ja asiantuntijoiden toiveet ja tarpeet. 

Lopputuloksena syntyi uudistettu toimintamalli, joka on positiivinen ja luo myönteistä yrityskulttuuria. Samalla uudistettu malli antaa puitteet avainhenkilöiden kehittämiseen ja konkreettisiin toimenpiteisiin.

Projektissa kehitetyt työkalut ovat raikkaita ja innostavia. Erityisesti yhdessä luotu Carunan ’energiamittari’ antaa uutta näkökulmaa oman toiminnan peilaamiseen, potentiaalin tunnistamiseen ja johtamiseen. 

Tuomi ja Katja kuuntelivat asiakkaan tarpeita ja samalla haastoivat vanhoja toimintamalleja rakentavasti. Projekti eteni ammattitaitoisesti ja sujuvasti.”

Tommi Saikkonen

Henkilöstöjohtaja, Caruna Oy

”Vuonna 2020 käynnistimme Pauligissa koko konsernia koskevan strategisen hankkeen HR-järjestelmämme ja toimintatapojen uusimiseksi. Keskeisenä tavoitteenamme oli luoda henkilöstöjohtamisen käytännöt ja automatisoidut työkalut tukemaan koko organisaation arjen tekemisestä, läpinäkyvyyttä, nopeutta sekä tehokkuutta. Otimme Jatkojohdon Tuomin mukaan projektin alkuvaiheen projektipäälliköksi vetämään HR-järjestelmän kartoitus- ja hankintaprojektia.

Kartoitusprojektin aikana määrittelimme järjestelmän tulevaisuuden tahtotilaa, käytimme käyttäjälähtöisen suunnittelun työkaluja tunnistaaksemme loppukäyttäjien tarpeita, vertailimme markkinoiden tarjoamaa systemaattisen arviointikriteeristön kautta, osallistimme organisaatiota valintaan, teimme muutossuunnitelman ja valmistelimme maaperää tulevalle työlle ja implementoinnille. Hankintaprojektin tuloksena teimme investointipäätöksen uudesta järjestelmästä, valitsimme kumppanit toteutukseen ja saimme sisäisen projektiorganisaation hyvään vauhtiin toteuttamaan muutosta.

Kartoitus- ja hankintaprojekti toteutettiin kattavasti ja laadukkaasti aikataulun mukaisesti. Tuomi veti projektia itsenäisesti projektisuunnitelman mukaisesti ja hyvällä yhteistyöllä hyödyntäen omaa asiantuntemusta ja kokemusta sekä mukautuen Pauligin projektimallin mukaisiin toimintatapoihin tuoden samalla ulkopuolista näkemystä mm. markkinatrendeihin. Hän vastuutti hyvin projektin osallistujat ja onnistui siirtämään kertyneen kokemuksen hankintaa välittömästi seuranneelle käyttöönottoprojektille.”

Heikki Vuopala

Director, HR Center of Excellence, Paulig Group

Ohjelmistoalan yritys halusi ymmärtää strategian vaatimukset ihmisten osaamiselle ja jalostaa yhtenäisen näkemyksen ihmisten kehittämisen ja johtamisen tueksi.

Tuomi auttoi fasilitoimalla yksikön johtoryhmää tekemään osaajakartoituksen. Prosessin aikana tunnistettiin strategisia osaamisalueita, määritettiin avaintehtäviä, keskusteltiin yksilöiden suoriutumisesta ja potentiaalista, sekä tehtiin konkreettinen toimintasuunnitelma jatkoa varten.

Osaajakartoitus toteutettiin yksilöllisinä valmentavina keskusteluina sekä johtoryhmän yhteisenä työpajana.

Alla tilaajan kuvaus toimeksiannosta.

”Tuomi facilitated and customised a Talent review for my organisation. The review consisted of one-on-one discussions with management team members and facilitated workshops.

Workshop design was participative and the provided lot of room for dialogue and discussion. Her overall contribution, including materials and facilitation were inspiring and clear. The overall experience and the action plans coming from the review are of high quality and provide good foundation for further development.”

Ohjelmistoyrityksen toimitusjohtaja