Konsultointi

Lisävirtaa tekemiseen

Kokenut ja osaava ammattilainen tiimisi tueksi. Autamme määrittämään suunnan, puramme tavoitteet konkretiaksi ja teemme töitä kanssasi kädet savessa.

Henkilöstöprojektien johto

Kokemusta kymmenistä projekteista pienen tai isomman yrityksen järjestelmävalinnasta globaaleihin organisaatiomuutoksiin. Vahva HR osaaminen ja tausta isoistakin organisaatioista antavat näkemystä johtaa projektia siten, että iso kuva ei unohdu ja suunnittelu on käyttäjälähtöistä.

Strategia- tai muutosmatkan fasilitointi

Autamme johtoryhmää kirkastamaan ja konkretisoimaan strategiaa ihmisten ja osaamisten kannalta. Kehittämisen projekteissa ennakoiva, ketterä ja ajantasainen muutosjohtaminen varmistaa suunniteltujen hyötyjen toteutumisen. Muutos on jatkuvaa ja vaatii sitkeää ja säännöllistä viestintää. Fasilitoimme testatuin työkaluin ja autamme osallistamaan sidosryhmiä, jotta toimeenpano tai muutos onnistuu.

Talent management – konseptit ja käytännöt

Rakennetaan yhdessä teille sopiva toimintatapa talentin tunnistamiseen ja kehittämiseen. Talentiin liittyvät keskustelut ovat yksi tärkeimmistä yrityskulttuuria luovista työkaluista. Hyödynnä niiden potentiaali ja vältä turhat karikot.

Strategisten kyvykkyyksien tunnistaminen ja kehittäminen

Strategia ilman ihmisiä ja tarvittavaa osaamista ei toteudu. Autamme tunnistamaan ja määrittelemään tärkeimmät osaamiset. Teemme suunnitelman kehittämisestä ja tarvittaessa autamme toteutuksessa.

Referenssejä

“Lopputuloksena syntyi uudistettu toimintamalli, joka on positiivinen ja luo myönteistä yrityskulttuuria. Samalla uudistettu malli antaa puitteet avainhenkilöiden kehittämiseen ja konkreettisiin toimenpiteisiin. Projektissa kehitetyt työkalut ovat raikkaita ja innostavia.”

Tämä on CSS:llä piilotettu

Jatkojohto on auttanut lukuisia yrityksiä Talent toimintatapojen kehittämisessä ja selkeyttämisessä. Ohessa erään asiakkaan kuvaus projektista. Lisää referenssejä pyydettäessä.

“Tuomi ja Katja auttoivat meitä uudistamaan talentin johtamisen toimintatapamme. Halusimme tehdä talent-prosessin, joka lähtisi liiketoiminnan tarpeista, tukisi yrityskulttuuria ja joka samalla sitouttaisi koko henkilöstöämme kehittymään. 

 Projekti alkoi sillä, että kirkastimme johdon tahtotilan ja selvitimme esimiesten ja asiantuntijoiden toiveet ja tarpeet. 

Lopputuloksena syntyi uudistettu toimintamalli, joka on positiivinen ja luo myönteistä yrityskulttuuria. Samalla uudistettu malli antaa puitteet avainhenkilöiden kehittämiseen ja konkreettisiin toimenpiteisiin.

Projektissa kehitetyt työkalut ovat raikkaita ja innostavia. Erityisesti yhdessä luotu Carunan ’energiamittari’ antaa uutta näkökulmaa oman toiminnan peilaamiseen, potentiaalin tunnistamiseen ja johtamiseen. 

Tuomi ja Katja kuuntelivat asiakkaan tarpeita ja samalla haastoivat vanhoja toimintamalleja rakentavasti. Projekti eteni ammattitaitoisesti ja sujuvasti.”

Tommi Saikkonen, Henkilöstöjohtaja, Caruna Oy

”Vuonna 2020 käynnistimme Pauligissa koko konsernia koskevan strategisen hankkeen HR-järjestelmämme ja toimintatapojen uusimiseksi. Keskeisenä tavoitteenamme oli luoda henkilöstöjohtamisen käytännöt ja automatisoidut työkalut tukemaan koko organisaation arjen tekemisestä, läpinäkyvyyttä, nopeutta sekä tehokkuutta. Otimme Jatkojohdon Tuomin mukaan projektin alkuvaiheen projektipäälliköksi vetämään HR-järjestelmän kartoitus- ja hankintaprojektia.

Kartoitusprojektin aikana määrittelimme järjestelmän tulevaisuuden tahtotilaa, käytimme käyttäjälähtöisen suunnittelun työkaluja tunnistaaksemme loppukäyttäjien tarpeita, vertailimme markkinoiden tarjoamaa systemaattisen arviointikriteeristön kautta, osallistimme organisaatiota valintaan, teimme muutossuunnitelman ja valmistelimme maaperää tulevalle työlle ja implementoinnille. Hankintaprojektin tuloksena teimme investointipäätöksen uudesta järjestelmästä, valitsimme kumppanit toteutukseen ja saimme sisäisen projektiorganisaation hyvään vauhtiin toteuttamaan muutosta.

Kartoitus- ja hankintaprojekti toteutettiin kattavasti ja laadukkaasti aikataulun mukaisesti. Tuomi veti projektia itsenäisesti projektisuunnitelman mukaisesti ja hyvällä yhteistyöllä hyödyntäen omaa asiantuntemusta ja kokemusta sekä mukautuen Pauligin projektimallin mukaisiin toimintatapoihin tuoden samalla ulkopuolista näkemystä mm. markkinatrendeihin. Hän vastuutti hyvin projektin osallistujat ja onnistui siirtämään kertyneen kokemuksen hankintaa välittömästi seuranneelle käyttöönottoprojektille.”

Heikki Vuopala,

Director, HR Center of Excellence

Kuluttajatuotealan yrityksen tavoitteena oli kehittää ja yhtenäistää eri maissa olevia johtamisen käytäntöjä ja toimintatapoja. Osana projektia haluttiin myös uudistaa ja yhtenäistää henkilöstöjohtamisen prosesseja. Tavoitetta tukemaan valittiin kansainvälisesti yhtenäinen henkilöstöjohdon tietojärjestelmä.

Tuomi tuli mukaan projektiin vastaamaan henkilöstöjärjestelmien vertailusta, valinnasta, ja kehittämisestä. Hän on myös auttanut sisäistä projektitiimiä suunnittelemaan koko johtamiskyvykkyyden kehitysprojektia prosessien ja muutosjohtamisen näkökannalta.

Ohjelmistoalan yritys halusi ymmärtää strategian vaatimukset ihmisten osaamiselle ja jalostaa yhtenäisen näkemyksen ihmisten kehittämisen ja johtamisen tueksi.

Tuomi auttoi fasilitoimalla yksikön johtoryhmää tekemään osaajakartoituksen. Prosessin aikana tunnistettiin strategisia osaamisalueita, määritettiin avaintehtäviä, keskusteltiin yksilöiden suoriutumisesta ja potentiaalista, sekä tehtiin konkreettinen toimintasuunnitelma jatkoa varten.

Osaajakartoitus toteutettiin yksilöllisinä valmentavina keskusteluina sekä johtoryhmän yhteisenä työpajana.

Alla tilaajan kuvaus toimeksiannosta.

”Tuomi facilitated and customised a Talent review for my organisation. The review consisted of one-on-one discussions with management team members and facilitated workshops.

Workshop design was participative and the provided lot of room for dialogue and discussion. Her overall contribution, including materials and facilitation were inspiring and clear. The overall experience and the action plans coming from the review are of high quality and provide good foundation for further development.”

Managing Director, ohjelmistoyritys