Osaaminen

Lisää vauhtia uudistumiseen

Autamme tunnistamaan ja rakentamaan strategian tarvitsemia kyvykkyyksiä. Tuemme kustannustehokkaiden ja itseohjautuvien kehitysohjelmien käynnistämisessä ja johtamisessa. Olemme onnistuneet, kun sisäinen tiimisi lentää uuden toimintatavan kanssa.

 

Oppiva organisaatio

Oppien ja osaamisen jakaminen luo lyömätöntä kilpailuetua. Autamme luomaan rakenteet ja käytännöt oppivalle organisaatiolle.

Johtamisen kehittäminen

Organisaation kehittäminen alkaa johtamisen kehittämisellä. Johtaminen syntyy vuorovaikutuksessa ja kokeneetkin johtajat joutuvat oppimaan läpi elämän. Uskomme, että johtamisen ja johtajuuden perustaidot kuuluvat kaikille. Johtajuus.info kertoo niistä lisää. 

Kehitysohjelmat ja itseohjautuvat oppimispiirit

Rakennamme kanssasi tiukasti arjen tavoitteisiin liittyvän kehitysohjelman. Kuratoimme oppimispolkuja, joissa hyödynnämme laadukkaita sisältöjä (esim. LinkedIn learning, Josh Bersin Academy). Luomme mallin itseohjautuville opintopiireille ja tarvittaessa fasilitoimme niitä.

Coaching & mentorointi

Tuemme tavoitteiden määrittelyä ja niiden saavuttamista joko yksilö- tai ryhmävalmennuksella. 100 päivän spurtit auttavat merkittävissä muutostilanteissa, esimerkiksi uuden tehtävän haltuunotossa. Mentoroinnissa jaamme sparrauksen lisäksi omaa kokemustamme ja autamme kirkastamaan uraasi liittyviä tavoitteita.

 

Referenssejä

“Lopputuloksena syntyi uudistettu toimintamalli, joka on positiivinen ja luo myönteistä yrityskulttuuria. Samalla uudistettu malli antaa puitteet avainhenkilöiden kehittämiseen ja konkreettisiin toimenpiteisiin. Projektissa kehitetyt työkalut ovat raikkaita ja innostavia.”

Tämä on CSS:llä piilotettu

”HR organisaatiossani Suomen henkilöstöpäälliköiden ja -konsulttien rooliin kohdistuu koko ajan uusia vaatimuksia samalla kun yrityksemme toiminta kehittyy ja globalisoituu. HR generalistin työ muuttui entistä enemmän työsuhde- ja hyvinvointitoiminnan koordinoinnista laajempien HR hankkeiden jalkauttamiseen ja liiketoiminnan tukemiseen.
 
Tämän uuden roolin sisäistämiseksi tehtiin 3 kk:n valmennusohjelma, jossa keskityttiin suorituksen johtamisen, palkitsemisen ja talent management:in teemoihin liiketoiminnan vipuvarsina. Valmennuksen aikana myös käsiteltiin ja harjoiteltiin valmentavan otteen ja coachaavien kysymysten käyttöä sidosryhmien kanssa työskenneltäessä.
 
Valmennusohjelma oli ammattitaitoisesti rakennettu vastaamaan juuri meidän tarpeitamme. Valmentajana Tuomi on erittäin osaava, innostava ja tuloksellinen.”
 
Tarja Kaipio, VP, HR Finland, Itella Oyj

Yhdessä ParaVitan Mari Blomqvistin kanssa, Tuomi on pitänyt vertaisryhmälle innostavaa ryhmäcoachingia, jossa koko ryhmä harjoittelee toimimaan coaching-otteella. Tällöin jokainen ryhmän jäsen antaa ja saa kokemuksia, kannustusta ja oivalluksia.

Ryhmäcoachingin lisäksi Tuomi toimii henkilökohtaisena valmentajana 100 päivän valmennuksissa esimiehille ja huippuasiantuntijoille, jotka ovat halunneet käyttää coachingia tukena merkittävissä muutostilanteissaan. Osa asiakkaista on juuri aloittanut uuden vaativan työn tai siirtynyt palkkatyöstä yrittäjäksi, osa on halunnut löytää omalle uralleen uuden suunnan tai esimerkiksi saada elämään uutta tasapainoa arjen pyörityksessä.

Coachingin avulla asiakkaat ovat asettaneet itselleen innostavia tavoitteita, ja työskennelleet systemaattisesti niiden toteutumisen eteen. Tuomi toimii coachina aivoystävällisillä coachingin periaatteilla, jossa painotetaan asiakkaan itseohjautuvuutta, ratkaisukeskeisyyttä, kannustusta, haastamista sekä selkeää ja toimivaa rakennetta.

Asiakkaiden sanoin (tarkemmat referenssit pyydettäessä):

Coaching-prosessini lähti liikkeelle tilanteessa, jossa oma motivaatio työhön oli hukassa, kiire ja velvollisuudet painoivat päälle. Asioiden ja omien tavoitteiden jäsentäminen keskustellen asiantuntevan coachin avulla auttoi löytämään uusia mahdollisuuksia, omia vahvuuksia ja suuntaa omalle tekemiselle. Samalla kasvoi luottamus omiin kykyihin ja ymmärrys, mihin asioihin keskittyä tasapainoisen ja itselle merkityksellisen työelämän rakentamisessa. 

Tuomi Kariniemi on coachina ammattitaitoinen, kannustava ja luotettava. Hänen laaja kokemuksensa erilaisten ihmisten, toimintatapojen ja liiketoimintojen parissa auttoi katsomaan ja oivaltamaan asioita laajalla näkökulmalla. Tuomin tukemana syntyi rohkeita päätöksiä, joita en ole katunut hetkeäkään.”

Yrittäjä, partneri

Käytin Tuomin coachingia tilanteessa, jossa aloitin uudenlaisissa työtehtävissä. Prosessi auttoi minua merkittävästi ennen kaikkea selventämään omia tavoitteitani sekä löytämään vahvuuteni muuttuneessa työnkuvassa ja sen asettamissa haasteissa.

Kaikkein arvokkainta oli kokonaisuudessa oli Tuomin taitavasti toteutettu kyselevä coaching-tyyli, joka edesauttoi erinomaisesti löytämään ratkaisuja avainhaasteisiini. Tuomi on valmentajana kovan luokan ammattilainen, jonka kanssa oli ilo toteuttaa oma prosessini. Suosittelen hänen palveluitaan lämpimästi kaikille coachingista kiinnostuneille.”

Projektipäällikkö

valmentajina.

Kuljetus- ja logistiikka-alan yrityksellä oli käynnissä muutoshanke, jonka yhteydessä myös henkilöstöjohdon roolia, toimintamallia ja organisaatiota uudistettiin. Tuomi oli mukana hankkeessa vetämässä projektin osaa, jonka tavoitteena oli kehittää HR:n palvelumallia.

Palvelumallia kehitettäessä kuvattiin haluttu HR:n tavoitetila liiketoiminnan tukena. Samalla mietittiin eri osapuolten rooleja ja vastuita, tehtiin palvelulupaus sisäisille sidosryhmille, sekä kuvattiin ja kirkastettiin niin ulkoisia  sisäisiä toimintamalleja.

Osana projektia myös luonnosteltiin esimiehen roolia henkilöstöjohtamisessa, sekä tehtiin raami ja suunnitelma HR:n osaamisten kehittämiseksi.