LEARNING LAB

Lisää vauhtia uudistumiseen

Learning Lab kiihdyttää oppimista

Yhteisöllisen oppimisen fasilitoitu ’laboratorio’ on 12 viikon kiihdytysohjelma, jonka tavoitteena on tehdä tuloksia oppimisen avulla. Fasilitoidulla matkalla yhdistyvät kuratoidut, kaikille yhteiset sisällöt ja henkilökohtaiset oppimistarpeet. Oppeja testataan jatkuvasti arjen työssä. 

Learning Lab luo konkreettista kyvykkyyttä ja mallia yhteisöllisestä oppimisesta. Sisällöt rakennetaan aina yrityksen tarpeisiin, esim. strategian, johtamisen tai talentin kehittämisen teemoille. 

Kehitä johtamista

Organisaation kehittäminen alkaa johtamisen kehittämisellä. Johtaminen syntyy vuorovaikutuksessa ja kokeneetkin johtajat joutuvat oppimaan läpi elämän. Autamme tunnistamaan, viestimään ja valmentamaan johtamisen rooleja, periaatteita ja käytäntöjä. Jatkojohto on vuorovaikutteisen johtamisen kehittämisen pioneeri. Uskomme, että johtamisen ja johtajuuden perustaidot kuuluvat kaikille. Johtajuus.info kertoo niistä lisää.

Hyödynnä mentoroinnin voima

Autamme sinua käynnistämään yrityksen sisäisen mentorointiohjelman.  Räätäloimme kanssasi yrityksen kulttuuriin soveltuvan mentorointiohjelman ja varustamme sekä mentorit että aktorit toimimaan mentorointisuhteessa. Avullamme saat sisäisen mentorointiohjelman pystyyn muutamassa päivässä. 

Osaamisen kehittämisen virikkeitä ja työkaluja esihenkilölle

Voimme tulla kertomaan ja keskustelemaan konkreettisten case-esimerkkien avulla, mitä uuden ajan osaamisen kehittäminen parhaimmillaan on ja miten sitä voidaan hyödyntää liiketoiminnan tukena. 

Coaching ja 360 palautteet

Johtamisen kehittäminen lähtee Itsetuntemuksesta. 360 kerää systemaattista palautetta valituilta sidosryhmiltä. Se auttaa suuntaamaan kehittämistä sinne missä vaikutus on suurin. Yhdessä MPS:n kanssa räätälöimme  360 palautekyselyjä yritysten tarpeisiin ja tarvittaessa voimme auttaa luomaan täysin ulkoistetun prosessin palautteen keräämiseen ja käsittelemiseen yhdessä osallistujien kanssa

Kokeneet valmentajamme ovat sertifioituja coacheja ja/tai 360 palautteen valmentajia: 

Referenssejä

"Yhteistyömme on ollut sujuvaa ja tuloksellista. Konsulttina sekä valmentajana Tuomi on huippuammattilainen ja hänen kanssaan on ilo tehdä yhteistyötä.”

Tämä on CSS:llä piilotettu

”Olen tehnyt yhteistyötä Jatkojohdon Tuomin kanssa jo vuosien ajan. Hän on yrityksen tarpeen mukaan tullut auttamaan sisäistä tiimiäni erilaisissa henkilöstöjohtamisen tilanteissa ja kehityshankkeissa.

Viimeksi hän on toiminut apunamme talentin ja johtamisen kehittämiseen liittyvissä hankkeissa. Ensin Tuomi oli mukana miettimässä uudenlaisen oppimiskulttuurin viitekehystä ja talentin kehittämiseen strategiaa. Tämän jälkeen hän auttoi meitä suunnittelemaan ja käynnistämään kansainvälistä johtamisohjelmaa sekä mentorointia.

Vuonna 2021 Tuomi on yhdessä sisäisen tiimin kanssa rakentanut uusien arvojemme mukaan rakennettua johtamisen konseptia ja mallia.

Aiemmin olemme tehneet yhteistyötä monenlaisissa projekteissa: HR palvelumallin ja osaamisten kehittämisessä ja rekrytoinnin ulkoistusprojektissa. Hän on myös sijaistanut sisäistä henkilöä HR tiimin vetäjänä.

Projektien lopputulokset ovat olleet erinomaiset  ja ne ovat auttaneet liiketoimintaa kasvun polulla. Yhteistyömme on ollut sujuvaa ja tuloksellista. Konsulttina sekä valmentajana Tuomi on huippuammattilainen ja hänen kanssaan on ilo tehdä yhteistyötä.”

Tarja Kaipio
 
VP, Human Resources

Kuljetus- ja logistiikka-alan yrityksellä oli käynnissä muutoshanke, jonka yhteydessä myös henkilöstöjohdon roolia, toimintamallia ja organisaatiota uudistettiin. Tuomi oli mukana hankkeessa vetämässä projektin osaa, jonka tavoitteena oli kehittää HR:n palvelumallia.

Palvelumallia kehitettäessä kuvattiin haluttu HR:n tavoitetila liiketoiminnan tukena. Samalla mietittiin eri osapuolten rooleja ja vastuita, tehtiin palvelulupaus sisäisille sidosryhmille, sekä kuvattiin ja kirkastettiin niin ulkoisia  sisäisiä toimintamalleja.

Osana projektia myös luonnosteltiin esimiehen roolia henkilöstöjohtamisessa, sekä tehtiin raami ja suunnitelma HR:n osaamisten kehittämiseksi.

Yhdessä ParaVitan Mari Blomqvistin kanssa, Tuomi on pitänyt vertaisryhmälle innostavaa ryhmäcoachingia, jossa koko ryhmä harjoittelee toimimaan coaching-otteella. Tällöin jokainen ryhmän jäsen antaa ja saa kokemuksia, kannustusta ja oivalluksia.

Ryhmäcoachingin lisäksi Tuomi toimii henkilökohtaisena valmentajana 100 päivän valmennuksissa esimiehille ja huippuasiantuntijoille, jotka ovat halunneet käyttää coachingia tukena merkittävissä muutostilanteissaan. Osa asiakkaista on juuri aloittanut uuden vaativan työn tai siirtynyt palkkatyöstä yrittäjäksi, osa on halunnut löytää omalle uralleen uuden suunnan tai esimerkiksi saada elämään uutta tasapainoa arjen pyörityksessä.

Coachingin avulla asiakkaat ovat asettaneet itselleen innostavia tavoitteita, ja työskennelleet systemaattisesti niiden toteutumisen eteen. Tuomi toimii coachina aivoystävällisillä coachingin periaatteilla, jossa painotetaan asiakkaan itseohjautuvuutta, ratkaisukeskeisyyttä, kannustusta, haastamista sekä selkeää ja toimivaa rakennetta.

Asiakkaiden sanoin (tarkemmat referenssit pyydettäessä):

Coaching-prosessini lähti liikkeelle tilanteessa, jossa oma motivaatio työhön oli hukassa, kiire ja velvollisuudet painoivat päälle. Asioiden ja omien tavoitteiden jäsentäminen keskustellen asiantuntevan coachin avulla auttoi löytämään uusia mahdollisuuksia, omia vahvuuksia ja suuntaa omalle tekemiselle. Samalla kasvoi luottamus omiin kykyihin ja ymmärrys, mihin asioihin keskittyä tasapainoisen ja itselle merkityksellisen työelämän rakentamisessa. 

Tuomi Kariniemi on coachina ammattitaitoinen, kannustava ja luotettava. Hänen laaja kokemuksensa erilaisten ihmisten, toimintatapojen ja liiketoimintojen parissa auttoi katsomaan ja oivaltamaan asioita laajalla näkökulmalla. Tuomin tukemana syntyi rohkeita päätöksiä, joita en ole katunut hetkeäkään.”

Yrittäjä, partneri

Käytin Tuomin coachingia tilanteessa, jossa aloitin uudenlaisissa työtehtävissä. Prosessi auttoi minua merkittävästi ennen kaikkea selventämään omia tavoitteitani sekä löytämään vahvuuteni muuttuneessa työnkuvassa ja sen asettamissa haasteissa.

Kaikkein arvokkainta oli kokonaisuudessa oli Tuomin taitavasti toteutettu kyselevä coaching-tyyli, joka edesauttoi erinomaisesti löytämään ratkaisuja avainhaasteisiini. Tuomi on valmentajana kovan luokan ammattilainen, jonka kanssa oli ilo toteuttaa oma prosessini. Suosittelen hänen palveluitaan lämpimästi kaikille coachingista kiinnostuneille.”

Projektipäällikkö